Ministerielt Dekret

Vi gør hermed gældende
at du er frakendt retten
til at være menneske

Henvender du dig
indenfor de fire ugers frist
i nr 6512 kan du søge
om en fortsættelse i eksistensen
med retten til at være

bjergsalamander
hedepletvinge
damflagermus

Afgørelsen kan ikke ankes