Ministerielt Dekret

Vi gør hermed gældende
at du er frakendt retten
til at være menneske

Henvender du dig
indenfor de fire ugers frist
i nr 6512 kan du søge
om en fortsættelse i eksistensen
med retten til at være

bjergsalamander
hedepletvinge
damflagermus

Afgørelsen kan ikke ankes

Ordstøv

Det var godt du kom for vi skal

Du stryger ordene væk
Bliver til støv
Det var ellers nu det gjaldt
Granstamme væltet røn bogfinkefest under bøgen
Kun støvet bevæges nu af vores stemmers luft
Kun luften stemmes nu af vores bevægelsers støv