Jordskrift

(English summary below)

Imens jeg har gravet og gravet i det her forsøg på at komme til bunds i, hvordan vi mennesker behandler hinanden og vores omgivelser – og en mulig sammenhæng mellem de to relationer – har jeg i en periode valgt podcasten som format. Da jeg alligevel til dagligt går ture med min hund tænkte jeg, at det var en anledning til at lave en walk and talk podcast, hvor jeg dels registrerer de lyde, der opstår omkring mig, fra fugle, biler og andre organismer i omgivelserne, og dels taler om det jeg oplever, og om, hvad det får mig til at tænke på. Det blev til i alt 13 podcasts. Du kan finde dem på min dansksprogede blog, her. Det er som om, at det her format har udspillet sig for mig, nu. Til gengæld søger mine undersøgelser nu ad et andet format, nemlig korte tekster, digte, poesi, lyrik, eller hvad du vil kalde det. Jeg kalder det jordskrift.

Hvorfor digte? En inspiration kommer fra den franske filosof og videnskabsmand Gaston Bachelard, som har skrevet kolossalt meget om digtning. En af hans pointer er, at man gennem digtning kan forholde sig til næsten alt. For mig, som har baggrund i musikken, er det umiddelbart en lidt underlig tanke. For hvad sker der med tiden? Musikken eksisterer i kraft af, at den udfolder sig i tid. Men det gør tekst jo ikke. Så hvad er en udtryksform, der ikke får de super nuancerede bevægelser i spil, som netop en tidsbåret kunstform får med? Det har jeg selvfølgelig ikke noget svar på, men jeg kan se, at det at arbejde med tekst giver god mening på en masse måder alligevel. Det er bla. fordi, der er mange dimensioner i spil. Der er ordene, og deres dagligdags betydninger. Der er deres placering i det fysiske rum, på papiret. Og så er der samspillet mellem ordene. For det er tilladt i digtet at skære helt ind til benet, og på den måde kommer der en masse flertydighed i spil. Kort sagt giver digtformatet mig en effektiv kanal til at arbejde med en række dimensioner og niveauer på samme tid. Og så er formatet umiddelbart og praktisk at have med at gøre. Det er ikke noget udstyrsstykke. Jeg har kort sagt brug for min hjerne og min mobil.

Jeg bruger google docs som lager, og når jeg skal skrive åbner jeg et nyt dokument, og begynder at skrive. Som regel retter jeg til et par gange bagefter, typisk ved at fjerne sætninger, og ord som ikke er nødvendige og skaber ubalance.

Et eksempel. Jeg startede et digt med linjerne:

Det gentager sig
Dag ud
Dag ind
Evigt det samme

Så kiggede jeg på, hvad jeg havde skrevet. Og så, at de fire linjer på papiret dannede en form, som lignede et gab, en åbning, en mund. Derfor fortsatte jeg:

I det gab mellem samme og sig
Sniger sig ind
Linje for linje
Et gradvist tab af mening

Se digtet her.

Med digtet som format kan vi have at gøre med en hel række niveauer på samme tid:

Der , der ordene med deres betydninger, medbetydninger, flertydighed, rytme, klange. Der er ordenes indbyrdes relationer, både som lyd, grafisk og etymologisk.

Der er rummet, dels det rum, som ordene kan fremkalde, og dels papirets rum.

Der er tiden, både den tid det tager at skrive og læse digtet, og den virtuelle tid ordene kan ridse op.

Og så er der selve situationerne, som digtet bliver skrevet og læst i.

Dette sidste har Charles Bukowski f.eks. behandlet her:

15713975366684866201918843389397.jpg

Følg med her, hvor jeg lægger nye tekster ind.

English summary

As a part of my pocket investigation, I am writing short texts, poems, or what you would like to call them. Since my mother tongue is Danish, they are in this language, spoken by approximately 5 mio people. “Jordskrift” means, literally earth/soil writing/text.

 

Autism is an environmentalism

While reading and summarizing Descola’s giant work Beyond nature and culture, I have been ‘side-reading’ some stuff about autism.  Reading the book Women from another planet?: Our Lives in the Universe of Autism has made me think some additional thoughts to my reading of Descola.

Women from another planet? is a book, collectively written by a group of women diagnosed with autism spectrum. The authors are mostly using email as a medium, which is also reflected in the layout of the book, with small paragraphs (in italics), introducing a topic, followed by the women’s statements. I would like to cite a passage from a section headlined ‘Development and maturity’:

MM: I think that some of us [women with autism spectrum/Asperger’s syndrome (AS)] not only have our five senses on high, but also our sixth sense: that we do not draw a line between inanimate and animate beings, that they all have soul to us.

Daina: As a child, everything was somewhat alive to me. Perhaps the face-processing tendency that most NTs [neurotypicals] have, enables them early on to distinguish what is alive and what isn’t, and what is human and what isn’t.  

Ava: Or maybe what is and isn’t alive, is just another assumption that NTs make. So for the NT child, either because of the strength of those attachments to faces and the accompanying social world, or through some coincidental development process, the aliveness of the sensory world fades. Whereas we ASs retain more of the direct experience of the world and less of the face-addiction-belief thing.

This passage inspired me to do some thinking, that I would like to invite you to join.

Gradient neurodiversity?

Are we all wired differently? It’s generally admitted that we are all individually unique when it comes to our faces, our voices, our fingerprints. However it seems to be a general assumption that inside our bodies, – a part from what concerns ‘personality’ – we are all the same. We are the same, except from those, of course, who are ill, abnormal, deviant, right? Those who suffer from what we call a ‘mental disability’, those we give a diagnose that we call Asperger’s syndrome, autism, ADHD, etc.? What if we are just as uniquely different on the inside, as well? As one of the authors in Women from another planet? puts it:

“It seems odd that we value so much the beauty of diversity in nature yet seem afraid to share and appreciate the differences among and between ourselves” Susan Golubock 

Wirings in the West ….

So let’s imagine that we all enter the world with our own unique ‘mental fingerprint’, and that the ways our perceptions and brains are working differ, just like we have different sizes and shapes of noses. In this sense, I find the claim by the neurodiversity movement (NM) stimulating, that “atypical neurological development [is] a normal human difference” (Jaarsma and Welin 2012). In this sense, any given population contains – by default, and because of the ways genes work – a high degree of neurodiversity. I also find it stimulating to think that each culture has its own preference when it comes to brain wirings. Our modern, urban, Western culture favors what we understand as ‘normal’ wirings – or as the NM would call it ‘neurotypicality‘, whereas we unfavour certain other variations of wiring, such as for example those who lead to ways of interacting with people that we diagnose as autism.

The way we have designed life in our modern Western culture works fine for people (the majority? Or in fact only a small minority?) with a certain wiring. This is the case in our worklife, where the way to success not only goes through being skilled at what’s needed for completing the tasks, but the social aspects play a huge role as well. This counts unproportionally much when it comes to recruitment, as well as coping with the daily worklife. I think it might be related to the fact that in our hamster wheel way of life, the time we have available to spend with family and friends is so reduced, that the workplace has taken over the role of providing for our basic social needs. In this sense, people who are less wired for the ‘face-processing tendency’, as Daina calls it, will have a hard time accessing the labor market and staying in a job – no matter how skilled they are at the tasks demanded. What about other cultures? What kinds of wirings do they favor? 

… and the rest

It seems that there is a double movement in our time that is narrowing in the space for what is considered normal and useful for society. This movement has to do, on the one hand, with the way we organise production – IE what parts of human life,we choose to format into paid jobs – vs other activities that are defunct – like shepherding, or industrial jobs for that matter. On the other hand the value we give to social skills, which is now pervading all spheres of society, extending from the private sphere to also include the workplace. In other cultures and times, the way to organise production and social life might follow other logics, that might favor other kinds of wirings, which would suggest a different, and sometimes probably broader (or maybe narrower) definition of which personal traits are considered normal and useful.

These are thoughts that my reading of the accounts from women diagnosed with autism spectrum has inspired me to think. A third thought, that the quote above makes me think, has to do with, not only the way a culture structures its production, but also its whole basic relationship with the world, how its people perceive their surrounds. In other words, their ontology, their cosmology. As the quote suggests, people diagnosed with autism, see the world as animated. This inspires me to ask the question, if there is a certain relationship between on the one hand what we in the West consider as a defect – IE the way a person diagnosed with autism sees the world – and on the other hand the way animist cultures experience their surroundings? According to the women writing about their experiences as ASs, their faculty to perceive the liveliness of objects and textures in their surroundings is not related to a defect in their brains. They argue that all people, as children, perceive the world as animated. The difference is, that most people stop thinking that way because of the expectations from society, whereas people with autism manage to keep, what we would traditionally call a ‘naive’ relationship with the world. Does it make sense to think about animism as something which is latent in all cultures – since it is a way children spontaneously think – but that in some places, this aspect is suppressed whereas others maintain it, in adult life too? This is a quite traditional point of view, which I think you could find in early 20th century art movements, and also in evolutionist theories in social sciences. Descola argues vividly against this stance. The idea that people in animist cultures are somewhat more ‘natural’, because they are more ‘child-like’, uncorrupted, and that all cultures have – at some point in history been through an animistic phase,  is rather problematic. Descola argues that toady’s animist cultures have tens of thousands of years of history behind their current state. They, too, have a history. And social life in cultures that do not have written language is not more simple, or naive than in those who have. On the contrary, as Descola argues (somewhere), it requires much more complex cultural practices, in the form of rites, myths etc., in these cultures, in order to maintain the social fabric, without the written word as a medium.

Autism is an environmentalism

If there is a parallel in the way of seeing and interacting with the world between certain cultures – the ones that Descola calls animist, (read my ‘selective pocket summary’ here) and people with non-neurotypical wirings in our culture, I think it makes sense to add a third question to the two core questions in my ‘pocket research design’ no. 2 (read about it here). Here are the two questions…..

  1. In what way can pre-modern forager societies be said to adhere to proto-ecological guidelines?
  2. How can these societies serve as a model for a bio-synergistic civilization…. and now, I’m adding this question:
  3. What role does a culture’s favored brain wirings play when it comes to a sustainable relationship with the environment?

Indeed, the authors in Women from another planet? talk about how they have a close relationship with green movements, and how they relate to all living and inanimate beings in a respectful and connected way.

As Ava writes:

Many of us here clearly feel a connection with rocks, plants and animals. For me, this is not just an intellectual thing, it is something passionate and living, that I experience deeply in mind, emotions and body all at once (e.g. my response to a familiar tree). Bound with that is a sense of love, respect & responsibility for life, that is most simply and purely experienced in the world of nature, but which also extends to the complexities of human life and the wonders of the wider universe

Maybe the preeminence of ‘the face-processing tendency’ in our Western culture, or in other words, the fact that interactions are expected to favor what is genuinely human, ie the exchange of emotional states and thoughts primarily via facial gestures and spoken languge, sets the standard for what we expect from our surroundings. Maybe this is why we tend to expect animals to act in human-like ways (with intentionality, plots, etc.). Maybe this is why we tend towards optimizing the use-value of non-humans to serve human needs, while forgetting the value that  other organisms have to themselves and other parts of their surroundings.

My point is, that the place to look for other non-Western ways of conceiving of the relationship between human beings and their surroundings might not only be in non-Western cultures, but also in parts of our own culture that are suppressed, forgotten or considered useless, weird, deviant. Animists and autists have another way to reason with nature, it seems….

Or, to finish of in the words of Diane:

“Maybe AS isn’t really a defect. We have traits that may be actually needed in society, and if only society would start listening to us instead of marginalizing us, maybe solutions could be found for the worlds’s serious problems that currently seem to be unsolvable” Diane, in Women from another planet?

Readings:

Descola, P. & Lloyd, J. (2013). Beyond nature and culture. Chicago London: University of Chicago Press.

Pier Jaarsma and Stellan Welin, Autism as a Natural Human Variation: Reflections on the Claims of the Neurodiversity Movement, 2012, Health Care Analysis, (20), 1, 20-30. http://dx.doi.org/10.1007/s10728-011-0169-9  Postprint available here

Miller, J. (2003). Women from another planet? : our lives in the universe of autism. Bloomington, IN: 1stBooks.

Is Spinoza an analogist, naturalist or … animist? – A pocket memo…

As a part of my ‘pocket research design 2‘, I am reading Descola’s Beyond Nature and Culture (see my selective pocket summary in progress here). While reading, ideas for my coming synthesis/pocket essay are beginning to condensate in my brain. Descola is a structuralist, (see my discussion here) and in order to take advantage of his work, it makes sense to go directly to the structural core of his thinking: the 4 ontological regimes, and the 2×3 modes of relationality.

In this memo, I would like to briefly reflect a little on how I imagine a path forward, in an effort to link Descola’s ‘system’ to my pocket research design 2:  “Pre-modern forager societies vs Spinoza’s polis. A model for a more sustainable way of life in our time?”.

In a broad perspective these are the overall questions at play here: How does Descola’s system relate to Spinoza’s thinking? In which kind of ontology/cosmology according to Descola’s typology should we place Spinoza’s thinking? And what about relationality? How do the 2×3 forms of relationality come into play in Spinoza’s visions for a society?

In order to process these questions, we need to complete the following tasks:

 1. a short paragraph synthesizing Descola’s system, thus preparing the tools for
 2. an analysis of Spinoza’s thinking in relation to the four types of ontology, and
 3. an analysis of Spinoza’s ideas about society through the lense of Descola’s 2×3 forms of relationality.

This requires a rather comprehensive text reading / hermeneutical effort, but for now, please allow me to do a risky improvisation using the debris of insight I have so far….

Let’s jump right into the core question, ie. where to place Spinoza in Descola’s typology. To do so, it’s relevant to take note on two aspects of Descola’s discussion on naturalism and analogism. He places the birth of the naturalist ontology in the renaissance, where the early stages of modern science took form. In his analysis of analogism, he points to commonalities between the ontologies of medieval Europe, (premodern) China and the Aztecs.

Since Spinoza lived in the transition  between the medieval and (proto-)modern period, it seems to make sense to place him historically, in a transition period between Descola’s analogism and naturalism. Another preliminary perspective has to do with Descola’s description of analogism, where he compares medieval Europe with (premodern?) China. Spinoza’s thinking has been linked by many scholars with taoism and similar Eastern ontologies. A third perspective is Spinoza’s method, which Spinoza himself describes in terms of natural science – in latin: more geometrico – the geometrical method . These two perspectives combined place him, again, somewhere between the two types of ontology, naturalism and analogism. This way, there seems to be reason to look for Spinoza’s thinking at an interstice between analogism and naturalism, from a historical as well as an epistemological perspective.

On the other hand – isn’t there a good deal of animism to Spinoza’s thinking?  Isn’t this evident from his blurring of the boundary between what’s me and what’s in my environment? IE the thought, that I, as an individual, am composed of a myriad of beings, all individuals, and that I take part in a larger organism, composed of me plus other beings that I interact with, a process of composition which, at the end, makes Nature as a whole, one being. And isn’t it also evident from the way Spinoza thinks of ideas? That my body exists for my as a physical extension as well as the idea of that physical extension, and that all that exists in Nature, a stone, a plant, a horse, a human being exist as a combination of idea plus physical extension? So in fact, a stone has an idea about itself, just as much as I have – but to a different degree. This is a very central trait to animism, – actually the name derives from it –  in the sense that everything is animated. A third point is Spinoza’s poignant anti-hierarchism. This is at least what a deleuzian reading would argue. According to Descola animist cultures – as opposed to what seems to be the case for those with a totemist ontology – are characterized by a very low to non-existent degree of hierarchy.

To finish off my improvisation. What I am  – sofar – thinking on this issue is, that it seems to make sens to place Spinoza – historically and epistemologically – somewhere between analogism and naturalism. However, there seems to be some kind of leap going on, that takes him out of his expected ‘thought habitat’, and – as opposed to his contemporaries – links his thinking with animism. The only one of Descola’s 4 ontological regimes that Spinoza’s thinking seems to leave untouched is totemism. I guess that this might have to do with the question of hierarchy, as I have hinted at above. It also might be related to the fact that Spinoza doesn’t see the world in terms of categories. The world and its beings are, to Spinoza, a myriad of individuals, relating to each other not so much according to their ‘species’ or some other possible categorization based on physical og mental characteristics, as seems to be the case for totemism. Individuals are relating and making connections according to local, context based features. In this sense, what we understand as ‘a human being’ might build a stronger relation to ‘a mouse’ than to another human being. This is similar to totemism, with the important difference that the spinozist man-mouse relation is not based on an idea of a societal relationship – connecting a certain society of people to a (generalized) species of mice. The relationship is ad hoc.

In order to go further, it seems to make sense to do three comparative (pocket) studies, linking Spinoza’s thinking with respectively analogism, naturalism and animism…

Anyone out there who can help would be appreciated:-)

Reading Descola – a doubtful pitstop…. (memo)

As I have promised (myself) in my second pocket research design, I am reading French Anthropologist Philippe Descola’s book “Beyond Nature and Culture”, while writing a ‘selective pocket summary’ here. And while reading: thinking… I am attacking Descola’s mammoth work from various angles at the time. I am reading it as a pdf, in English and French, in paper format, in French, and listening to the text via an app that reads pdfs with an artificial voice. This way, I am immersing myself in the work at different speeds, in different parts, at the same time. I am also reading comments by other scholars about the work, for instance this one: “Descola’s Beyond nature and culture, viewed from Central Brazil” (link). I am also listening to Descola’s current lectures at Collège de France titled “La composition des collectifs: Formes d’hybridation“.

From a global perspective, I begin to see a fundamental issue around the question of Descola’s Structuralism. Here, I will make a short pit stop, giving this issue a few thoughts before moving on. As you know, what I am doing here, is pocket research, and therefore I must assess the relation between time invested and possible outcome for my research. Descola’s book is immense, and I am having some doubts that my time is well spent, if its foundation is not solid. What I am trying to say is, that there seems to be an incongruity between on the one hand Descola’s ambition about wanting to understand each ethnic group from its own point of view, ie. its cosmology or ontology, while on the other, he wants to install a “structural framework”, that would allow us (… and who are ‘we’?), to “set up a typology of possible relationships to the world and others, be they human or nonhuman, and to examine their compatibilities and incompatibilities.” The problem is – as is always the case with universalisms – the question of centrality. Why would someone want to collect and centralise knowledge about the whereabouts of other people? This is what Descola does with his ambition of a ‘typology’ with its four different “ontological regimes” ― animism, totemism, analogism, and naturalism. According to Descola he himself is a naturalist, as we are all, in the West. It would  be interesting to ask the question (as I believe Descola does somewhere in the book), how someone from one of the other ontological regimes would have conceived of a typology for the peoples of the world.

In any case, Descola’s endeavour makes me think about Max Weber and his ideal types. The idea is that we can’t access reality without categories. And reality is never really clean cut fitting into whichever category. It will always be a mix. This way, Descola’s argument would be (I am assuming), that real people will always live in some kind of mix, a hybrid between a combination of Descola’s ontological regimes.   So for instance a little bit of animism combined with 20% totemism, etc. So why would someone want to centralise information about people(s)? First of all, we have to remind ourselves about the early raison d’être of Anthropology, which was to provide colonizers with information about local indigenous groups, in order to provide the former with tools for controlling and subverting the latter. Of course, Descola is well aware of that (and he mentions it somewhere I think in the beginning of the text). On the other hand, collecting information about our surroundings, processing them, learning from them, is part of something essential to life (cf. my thoughts on Spinoza, communication and information in living systems). This is one reason why I have decided to keep on reading: My aim – as stated in my pocket research design 2 –  is to find out whether and how we Westerners might learn from “pre-modern forager societies” who adhere to “proto-ecological guidelines” to build a “bio-synergetic civilisation”. Another reason is part of my own personal intellectual history. Before taking my MA in Educational Anthropology, I was working – in a proto-academic fashion – on a model for what makes us a community

By continuing on the path traced out by Descola, I am being true to ‘my former  self’, trying to develop these earlier thoughts further, while of course submitting them to a sharp critical scrutiny.

In other words: I am going back to reading!! As to you, dear reader: Keep on pitching in with your ideas, comments and suggestions!

Pocket research design 2: Pre-modern forager societies vs Spinoza’s polis. A model for a more sustainable way of life in our time?

As a part of my ‘pocket research program’, titled “Can we reason with nature?”, this is my second pocket research design. Here, I would like to follow up on a point, that Australian professor in environmental philosophy Freya Mathews raises in her article “Towards a Deeper Philosophy of Biomimicry” (read my pocket summary here):

“The outlines of a bio-synergistic civilization are still far from being worked out. Evidently such a civilization was – very faintly – fore-shadowed by pre-modern forager societies, or those of them at any rate that adhered to proto-ecological guidelines.”

I read two implicit questions in this paragraph that invite to a (pocket) research program:

 1. In what way can pre-modern forager societies be said to adhere to proto-ecological guidelines?
 2. How can these societies serve as a model for a bio-synergistic civilization?

I would like to address these questions, adding a spinozean conceptual framework to a pocket research design with the (working) title:

“Pre-modern forager societies vs Spinoza’s polis. A model for a more sustainable way of life in our time?”

Here is my plan: I want to

 1. find out more about the cosmologies of the Amerindian peoples, and whether they can be said to live according to ‘proto-ecological guidelines’. For this, I will read Philippe Descola’s book “Par-delà nature et culture”, and make a pocket summary, here.
 2. on this background I will write an essay about the extent to which these cosmologies might provide some kind of guidelines for a more sustainable way of interacting with our environment, in our current modern Western mass communities
 3. On the other hand, there is Spinoza’s pantheism, which is conceived in the run-up to modernity, and which explicitly refers to urbanity, the polis. Here I expect to read some Arne Næss and deep ecology. Probably also Matheron. We’ll see, when I get there.

An initial thought: I have often wondered why there are no more research done about a possible connection, between Spinoza’s thinking and pre-modern pagan traditions, including those whom the West must have had knowledge of from the colonies, at Spinoza’s time.

Will knowing nature make us better humans? Pocket research design 1

How can we create better connections amongst ourselves, and with our environment? Would we become better at connecting with each other if we were good at connecting with our environment? And vice versa?

This is my first ‘pocket research design‘, (read about my pocket method here), sketching the following ‘pocket research program’:

 • First, I read Australian professor of environmental philosophy Freya Mathews’ article Towards a Deeper Philosophy of Biomimicry. See my summary here.
 • Next, I discuss the question of a possible relationship between hierarchical societies and the way they treat their surroundings. Read my essay here.
 • Finally, I discuss what role communication and cognition play in living systems and their interactions. (Coming up)

Update 2018-06-09

My third bullet is a really important project, however, I have understood the necessity of digging more into some aspects of human-environment interaction, which is why I by May 3rd 2018 launched my ‘Pocket research design 2’: Pre-modern forager societies vs Spinoza’s polis. A model for a more sustainable way of life in our time?

Feel free to read, comment, share, etc.!

Descola – beyond nature and culture; a selective pocket summary

As a first step in my ‘pocket research program’ “Pre-modern forager societies vs Spinoza’s polis” (read more here), I am reading French anthropologist Philippe Descola’s book Beyond Nature and Culture (published 2013. Original title: Par-delà nature et culture (2005)). This is my selective pocket summary.

I am reading this mammoth work from a very selective viewpoint, in accordance with my pocket research design, namely to “find out more about the cosmologies of the Amerindian peoples, and whether they can be said live according to ‘proto-ecological guidelines’”.

I am publishing this draft while reading and writing. Here are my reading notes. Feel free to pitch in with your ideas, suggestions, comments, etc.

Beyond Nature and Culture

What is this book about? In the foreword to the English edition, American anthropologist Marshall Sahlins’ short summary of the entirety of the work comes in handy:

“The project is a comparative anthropology of ontology. Four basic ontological regimes of wide distribution―animism, totemism, analogism, and naturalism ― are developed from an investigation of the identities and differences between humans and other beings and things in matters of their physical makeup and subjective or mental capacities. Each of these major ontologies is associated with specific ways of forming social collectives and characteristic moralities, as well as distinctive modes of knowing what there is. Further, the major ontological configurations are cross-cut by several types of relationship―exchange, predation, production, and so on―that are variously compatible or incompatible with them.”

He also adds that

“Such is the general architecture. To thus state it, however, only betrays the richness of the text, which is marked by carefully described and analyzed ethnographic demonstrations, including much from the author’s own fieldwork among the Achuar of Amazonia”

This last point is of course relevant to my ‘pocket research question’, which is also why I have selected Descola as my primary reference. However, the overall project of the book is immensely relevant to my question, since it lines out a framework to rethink our current Western model in comparison with other ontologies – in my case notably the Amerindian cosmology, which I guess will be labelled as animism (I haven’t read that far, yet).

Reading on….

 

 

Does hierarchy kill nature?

After reading Freya Mathews’ article “A deeper Philosophy of Biomimicry”, (see my summary here)  – which I find very inspirational – I feel the need to further investigate some of the paths she’s laying out. Particularly I would like to dig more into her framework for a ‘deeper philosophy’ based on the two concepts conativity and least resistance. However, I also sense some internal contradictions in her arguments. Before addressing her conceptual framework in more detail, I would like to clean up my thoughts, by dealing with these latter.

The thing I can’t quite get to fit, when reading (and hearing) Mathews, is what I perceive as an inherent contradiction in her argumentation. On the one hand, she stresses the problems with modern civilization’s ‘impose and control’ behavior, that “effectively places us ‘outside nature’”, and has made us “ravage the living constituency of the biosphere”. On the other, she professes a “setting of optimal ecological targets for human population.” My point is that Mathews equates the coercive behavior of a collective with negative impact on the environment, while at the same time advocating for population degrowth, in a language that implies large scale coercion on human societies.

This raises two questions. First of all: Can we take for granted that a given society (human or not) which is organised according to hierarchical principles will necessarily have a negative impact on it’s surroundings? In the article “Social Ecology Versus Deep Ecology” from 1987, Murray Bookchin writes:

“Decentralism, small- scale communities, local autonomy, even mutual aid and communalism are not intrinsically ecological or emancipatory. Few societies were more decentralized than European feudalism, which in fact was structured around small-scale communities, mutual aid, and the communal use of land. Local autonomy was highly prized and autarchy formed the economic key to feudal communities. Yet few societies were more hierarchical.”

Following Bookchin, there doesn’t seem to be a direct correlation between a society’s degree of authoritarianism, and it’s negative impact on its environments. This brings to mind our current situation, where China – a country which we Westeners like to consider as authoritarian – seems to take the front as a green super power, leaving far behind the US, (formerly?) seen as ‘the leader of the free world’

This bridges to the second question that Mathews’ argument raises, which has to do with “setting a target for human population”. Bookchin writes – rather bluntly – about “the mistakes of the early 1970s with their hoopla about ‘population control’, their latent antifeminism, their elitism, their arrogance, and their ugly authoritarian tendencies”. Again, China comes to mind with its one child policy (1979 – 2015).

Since Mathews subscribes to “targets for human population”, is it fair to count her among the authoritarian, antifeminism, elitist etc. stances, Bookchin is rallying against? That Mathews is concerned with environmental as well as social issues, shines through in her comparison between the impose-and-control mode of our modern times with their extensive use of energy supplies, external to our own life-force, and earlier civilizations’ use of slaves “who have been treated as external to the social corpus”. However, reading Mathews, I haven’t sofar come across any particular spelled out strategy of hers for the implementation of a policy for population degrowth. Her focus seems to be on the ways in which we can educate ourselves to become attentive to nature. The implementation of these educational strategies seems to have to do with small scale endeavours, based in communities or educational institutions. In this way, Mathews’ thinking is leaning more towards panpsychism than ideology critique. Mathews’ panpsychism is inspired by Norwegian deep ecologist Arne Næss, and can be describes as a thinking , “in which the world (not just nature) contains many kinds of consciousness and sentience. For [Mathews], there is an underlying unity of mind and matter in that the world is a “self-realizing” system containing a multiplicity of other such systems”. (The Stanford Encyclopedia of Philosophy).

Mathews is building on Næss and through him, Spinoza, but she doesn’t make this connection very explicit, at least not in the text I am referring to here. The problem with Mathews’ argumentation is, as I see it, that she doesn’t manage to apply Spinoza’s thinking to its fullest, and thereby, she lands in some middle ground, where her effort ends in a kind of spiritualistic impasse. And the problem with that, is that in order to have an impact on the current dominant ideas about ecology, nature, climate etc., a vague spiritualism doesn’t speak with a very efficient voice. If I suggest a typical Dane that we solve our current ecological crisis through a ‘musical encounter’ with birds or whales, he would probably at its best have a good laugh.

The rhetorics of deep ecology with its insistence on humans’ parasitic abuse of Nature, as well as discussions of invasive species, etc. comes dangerously close to the imagery of right wing populism. The difference being that whereas the latter refers to specific ethnic or religious groups, and use natural science as a repertoire of metaphors for the unwanted ethnic group’s behavior (“jews/muslims multiply like rats”), the former refers to humanity as a whole (“we are a cancer to the planet”), and their reference to natural sciences is literal. What is common to both, is the expression of hatred. Hatred towards the other or to one self. In the end of the day, it’s no wonder that some people have a hard time telling the difference.

An argumentation that would have a much stronger impact is Bookchin’s assessment, that “throughout most of the nineteenth and twentieth centuries in Europe, [improvements in the quality of life and the status of women] reduced rates of population increase, in some cases leading to negative population growth rates.”

This is a pretty straight forward argument for how people’s taking care of each other can have a positive impact on their environment. Whether intended or not. In this sense, Bookchin seems to be giving a much stronger argument about a possible correlation between how we as humans treat each other and how we treat our surroundings.

To return to the somewhat primitive question in the title, I might conclude by saying that hierarchy does not in it self kill nature, or sustain it for that matter. On the one hand there is the Chinese model of population degrowth, imposed on the population through a top-down, authoritarian strategy and on the other hand there is a, let’s say, Italian or Japanese (non-)strategy based on cultural, socio-economic factors with the consequence that people do not (want to) reproduce. Does welfare lead to sustainable living? Well, in the West we might have a declining population growth, but it wouldn’t make sense to assert that our way of life is sustainable for the planet. In other words: hierarchy or not, welfare or not, at the end of the day, an ecological, economical and social sustainability must be based on cultural sustainability.

References

Bookchin, M. (1987). Social Ecology versus Deep Ecology: A Challenge for the Ecology Movement. In Green Perspectives: Newsletter of the Green Program Project, nos. 4-5

Brennan, Andrew and Lo, Yeuk-Sze, “Environmental Ethics”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ethics-environmental/&gt;.

Mathews, F. (2011) A deeper Philosophy of Biomimicry. Organization and Environment. Volume: 24 issue: 4, page(s): 364-387

Sharp, H. (2011). Spinoza and the politics of renaturalization. Chicago: University of Chicago Press.

Will knowing nature make us better humans? Can A deeper Philosophy of Biomimicry give us the answer?

Part of my ‘pocket research program’ 1: “Will knowing nature make us better humans”, here is my summary of Australian professor of environmental philosophy Freya Mathews’ article

Towards a Deeper Philosophy of Biomimicry (find the article as a pre-publication here)

I read this article on the backdrop of this pocket research question:

How can we create better connections amongst ourselves, and with our environment? Would we become better at connecting with each other if we were good at connecting with our environment? And vice versa?

Mathews writes: “The advent of the notion of biomimicry in design circles and the vision of a second industrial revolution based on it has, … moved us closer to the goal of planetary ecological integrity, closer than the traditional environment movement ever did.” However, she continues, “biomimicry remains vulnerable to co-optation by as powerful an anthropocentric mentality as that which launched the original industrial revolution and ravaged, in our time, the living constituency of the biosphere.” Therefore, Mathews argues, “a deeper philosophy of biomimicry is currently needed”.

Asking for “deeper, necessary principles in nature that in some sense render the design principles enumerated by biomimicry theorists intelligible”, Mathews comes up with two: the principle of conativity and the principle of least resistance. According to the principle of conativity, “all living beings and living systems are animated by a will or impulse to maintain and increase their own existence.” Mathews refers to the Jewish philosopher Benedict de Spinoza, who “defined conatus as the will wherewith everything strives to persevere in its own existence”. The principle of least resistance has to do with “the very particular manner in which [all living things] pursue their conative ends.” Mathews states that “they do so in a way that involves the least expenditure of effort on their part.” These two principles are intertwined, and form the basis of a stable ecosystem. Why? Because: “Living systems actively strive to persevere in their own existence and they choose to do so, logically enough, in those ways that least deplete their self-energies. These will generally be ways that least provoke resistance from others – ways, in other words, that are most consistent with the conativity of others.”

So, how come we humans have screwed it up so miserably? Mathews argues, that although we are conative beings, we are also “endowed with reflexive awareness”, and therefore, “we can reflect upon our own nature, and, by reflecting upon it, modify it.” Although conativity “will remain our fundamental impulse … the ‘existence’ to which we are dedicated will now be conceptually mediated rather than merely corporeally given”. We are thus able to “choose our ends in accordance with our discursive systems”, and these will inevitably “vary from culture to culture”. Therefore, what we conatively pursue, “may not conform to the principle of least resistance”. And for Mathews this means, that our “ends may clash with the ends of others”.

So, basically what she is saying is, that we human beings are able to reflect, to engage in abstract thinking, and therefore, we can choose to do things that do not match our basic instincts. We are cultural beings, and therefore we are capable of stepping outside the “conative template path laid down by nature”. And this may leads us to “act … in an ‘impose and control’ mode, that effectively places us ‘outside nature'”.

But how can we be sure, on the other hand, that everything a non-human living being does, will always benefit its surroundings? Mathews’ answer would be that beings who fail the principle of least resistance will be wiped out by natural selection. Since they would spend more energy on their survival than they have – and thereby causing more damage to the surroundings than necessary – they wont be able to procreate. According to “a necessity arising from the logical dynamics of evolution”, living systems “evolve an existential disposition that leads them to favour this modality [the path of least resistance]”.

So how does this relate to our current crisis? The keyword for Mathews is energy. Since we, in modern civilization, have gained access to “virtually unlimited supplies of energy”, and “since that power has been derived from external energy supplies, and has not been drawn from our own life-force, we have not been self-depleted or self-decreased by expending it.” In this way, we have avoided “the usual selective consequences of impose-and-control behaviour – only because the energy we have been using to do this has not been our own.”

Our capacity as human beings of reflexivity seems thus to be the cause of the mess we have brought to the planet. But – and here comes the good news – reflexivity is also the key to make it all good again. “As reflexive beings we can grasp the logical force of the conative template laid down by nature and choose to re-conform to it” writes Mathews.

We need to ask the question of “what the life system wants us to want”, as Mathews puts it. This requires that we cultivate “a certain sensitivity to the self-directed patterns-of-unfolding of others”. This adaptation to the conativity of others can take place in two ways. As “a result of deliberation” or “as a result of communicative encounter or exchange”.

Deliberation, Mathews suggest, can go through the methods of science or natural history. However, a thourough insight into the conative tendencies of biological systems requires “a significant expansion of traditional biological and ecological sciences”. The problem is, that “traditional science simply fails to register conativity”, because “its wholesale objectification of natural systems leaves no room for the dimension of self-meaning”. Without the sensitivity towards the self-meaning of other living systems, we will not be able to attune our own ends to theirs.

This is where the second way of adaptation comes into the picture: communicative encounter. “Direct communication” with another living being will allow us to “discover [its] conativity”, and “adapt our own conativity to its”. This communicative encounter “might induce it to disclose us its own sense of self”, which “might be achieved via some form of self-expression or self-revelation intrinsic to that entity”. What would this kind of communicative encounter look like? Mathews gives the example of a possible ‘musical encounter’ with birds or whales. The bird or the whale may then “begin to express its sense of itself”, whereafter “cross-species patterns of sound may be created which express but enlarge the musical signatures of both parties.” This will leave both parties “moulded by the encounter”, and our conativity will be “bent towards the conativity of our musical confreres”.

In the last part of the article Mathews discusses how a “bio-synergistic civilization” might be worked out. She mentions a possible inspiration from ‘pre-modern forager societies’, although she doesn’t find it “entirely clear how the bio-synergistic principles of earlier forager societies could be re-invoked in the context of modern mass societies”.

Her suggestions for a possible model includes the use of solar energy, the consumption of bush foods, and “the setting of optimal ecological targets for human population.”

Turning back to my initial question, whether we become better at connecting with each other if we were good at connecting with our environment, Mathews’ article doesn’t answer the question fully. But it sets up a necessary conceptual framework, from which I will discuss the question in my next blogpost, coming up!