Arkiv

Læs mine seneste poster her:

 • En spinozistisk skole 1: Durkheim og den fælles bevidsthed February 2018 - I min forberedelse til en artikel om æstetik, pædagogik og demokratisk dannelse, er jeg stødt på en problemstilling, som der nok ikke vil være plads til i artiklen, og for at få afløb for min nysgerrighed vil jeg lige fylde et par ekstra ord på blogosfæren, der hvor du kære læser sidder og keder dig […]
 • Towards a Networkological History of Philosophy: Spinoza and Leibniz, and their Roots in the Islamic Philosophical Tradition February 2018 - Originally posted on Networkologies:
  No-one, it seems, is more contemporary than Spinoza. The flurry of books on Spinoza in the past few years is starting to reach tidal proportions. And Leibniz, another long ago forgotten rationalist, is also making a comeback. The reason why seems to be that Cartesianism, with its mind-body split, is being…
 • De udsatte boligområder som et arnested for forandringer, – i samfundet som helhed? October 2017 - Når et boligområde er sammensat af et vist antal borgere som ikke hverken er i uddannelse eller job (>40%), når et vist antal borgere kommer fra ikke-vestlige lande (>50%), og når en vis mængde borgere (>270/10.000) har været dømte for visse former for kriminalitet betegnes boligområdet, iflg. den danske regerings officielle kriterier som et ‘Særligt […]
 • Elfenbenhård udredning I: Handlingsvaluta som en pladsholder der skal afstå pladsen August 2017 - Det første materiale jeg vil filtrere, er det fænomen, jeg har kaldt handlingsvaluta. For at kunne analysere, hvad der sker, når børn løber rundt i en skolegård mellem hinanden, og interagerer på en række forskellige måder, har jeg fundet det nødvendigt at smede et nyt begreb. Jeg har af forskellige grunde, som jeg skal uddybe senere, valgt at kalde fænomenet for handlingsvaluta, og jeg har valgt at lave mit eget begreb, fordi jeg ikke har fundet en passende konceptuel ramme i de tekster, jeg på daværende tidspunkt havde mulighed for at læse. Jeg har på den måde indsat, hvad jeg i forskellige andre sammenhænge har set kaldt en pladsholder.
 • Elfenbenhård udvidelse af tankezonen August 2017 - Jeg er fornyligt blevet færdig som cand.pæd. i pædagogisk antropologi, og det har været en meget omsiggribende proces. Men at jeg har afleveret og fået bedømt min afhandling betyder ikke, at den proces jeg har været igennem er slut. Afhandlingen er et forsøg på at sætte et punktum for en proces, men der er imidlertid […]
 • ikke-inde, ikke-voksenstyret, ikke-statisk At være eller ikke at være … med August 2017 - "Der er to tendenser i spil. Den ene tendens, folkeskolens, ser ud til at lære de opvoksende generationer at tilpasse sig den aktuelle danske samfundsmodel. Den anden tendens, som jeg har observeret hos en gruppe 7-årige børn af meget forskellig herkomst, peger på en evne til at finde veje til at omdefinere selve grundlaget for at bygge en model for et samfund."
 • Uddrag fra mit speciale: Om handlingsvalutaer August 2017 - [uddrag fra mit speciale, s. 90ff] “Handlingsvaluta -­ et begreb til at begribe mellemrummenes mellemrum Centralt i begrebet handlingsvaluta er det, som jeg med Deleuze kalder affektøkonomien. Det er en meget enkel model, som Deleuze har fra Spinoza. Iflg denne model udgøres en krop127 af en række forbindelser, rapports, og disse forbindelser er det, som […]
 • Bevægelse som analyseværktøj – seneste erfaringer February 2017 - Jeg vil nu fortælle om mine erfaringer med bevægelsesanalyse. Vi var en gruppe på i alt 6, og vi mødtes søndag den 19/2 på Forsøgsstationen. Som forberedelse havde jeg valgt et uddrag af min empiri. Det drejede sig om en situation i skolegården, hvor jeg havde fulgt en trio af piger, som legede et-tagfat på […]
 • A method for corporeal analysis? (You’re not alone) January 2017 - After three days of experiments with corporeal analysis, I can see some patterns for a possible method :  Pre-analysis. What are the most important parameters at play in the material? In my case, I found 3: 1) Initiative. Who decides what to do (in the detail), A. the children themselves or B. the adults? 2) […]
 • Fieldwork on fieldwork, day III January 2017 - See my former two posts in this ‘trilogy’: Using my body as an analytical tool – is there anybody out there? Necessary mistakes on the path to an embodied analysis Read/see/listen more about my methodological reflections here: –>    
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s