Vi gør hermed gældende
at du er frakendt retten
til at være menneske

Henvender du dig
indenfor de fire ugers frist
i nr 6512 kan du søge
om en fortsættelse i eksistensen
med retten til at være

bjergsalamander
hedepletvinge
damflagermus

Afgørelsen kan ikke ankes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s