(English summary below)

Imens jeg har gravet og gravet i det her forsøg på at komme til bunds i, hvordan vi mennesker behandler hinanden og vores omgivelser – og en mulig sammenhæng mellem de to relationer – har jeg i en periode valgt podcasten som format. Da jeg alligevel til dagligt går ture med min hund tænkte jeg, at det var en anledning til at lave en walk and talk podcast, hvor jeg dels registrerer de lyde, der opstår omkring mig, fra fugle, biler og andre organismer i omgivelserne, og dels taler om det jeg oplever, og om, hvad det får mig til at tænke på. Det blev til i alt 13 podcasts. Du kan finde dem på min dansksprogede blog, her. Det er som om, at det her format har udspillet sig for mig, nu. Til gengæld søger mine undersøgelser nu ad et andet format, nemlig korte tekster, digte, poesi, lyrik, eller hvad du vil kalde det. Jeg kalder det jordskrift.

Hvorfor digte? En inspiration kommer fra den franske filosof og videnskabsmand Gaston Bachelard, som har skrevet kolossalt meget om digtning. En af hans pointer er, at man gennem digtning kan forholde sig til næsten alt. For mig, som har baggrund i musikken, er det umiddelbart en lidt underlig tanke. For hvad sker der med tiden? Musikken eksisterer i kraft af, at den udfolder sig i tid. Men det gør tekst jo ikke. Så hvad er en udtryksform, der ikke får de super nuancerede bevægelser i spil, som netop en tidsbåret kunstform får med? Det har jeg selvfølgelig ikke noget svar på, men jeg kan se, at det at arbejde med tekst giver god mening på en masse måder alligevel. Det er bla. fordi, der er mange dimensioner i spil. Der er ordene, og deres dagligdags betydninger. Der er deres placering i det fysiske rum, på papiret. Og så er der samspillet mellem ordene. For det er tilladt i digtet at skære helt ind til benet, og på den måde kommer der en masse flertydighed i spil. Kort sagt giver digtformatet mig en effektiv kanal til at arbejde med en række dimensioner og niveauer på samme tid. Og så er formatet umiddelbart og praktisk at have med at gøre. Det er ikke noget udstyrsstykke. Jeg har kort sagt brug for min hjerne og min mobil.

Jeg bruger google docs som lager, og når jeg skal skrive åbner jeg et nyt dokument, og begynder at skrive. Som regel retter jeg til et par gange bagefter, typisk ved at fjerne sætninger, og ord som ikke er nødvendige og skaber ubalance.

Et eksempel. Jeg startede et digt med linjerne:

Det gentager sig
Dag ud
Dag ind
Evigt det samme

Så kiggede jeg på, hvad jeg havde skrevet. Og så, at de fire linjer på papiret dannede en form, som lignede et gab, en åbning, en mund. Derfor fortsatte jeg:

I det gab mellem samme og sig
Sniger sig ind
Linje for linje
Et gradvist tab af mening

Se digtet her.

Med digtet som format kan vi have at gøre med en hel række niveauer på samme tid:

Der , der ordene med deres betydninger, medbetydninger, flertydighed, rytme, klange. Der er ordenes indbyrdes relationer, både som lyd, grafisk og etymologisk.

Der er rummet, dels det rum, som ordene kan fremkalde, og dels papirets rum.

Der er tiden, både den tid det tager at skrive og læse digtet, og den virtuelle tid ordene kan ridse op.

Og så er der selve situationerne, som digtet bliver skrevet og læst i.

Dette sidste har Charles Bukowski f.eks. behandlet her:

15713975366684866201918843389397.jpg

Følg med her, hvor jeg lægger nye tekster ind.

English summary

As a part of my pocket investigation, I am writing short texts, poems, or what you would like to call them. Since my mother tongue is Danish, they are in this language, spoken by approximately 5 mio people. “Jordskrift” means, literally earth/soil writing/text.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s