ikke-inde, ikke-voksenstyret, ikke-statisk

Illustration fra mit speciale. I arbejdet med at analysere mine feltdata opstillede jeg en model, hvor jeg kunne dele data op efter tre parametre, hver med to fremtrædelsesformer – ja eller nej. 1) Er det voksenstyret? 2) Er det indendørs? 3) Er det stillesiddende? En givet situation kan således kategoriseres efter otte mulige kombinationer af de tre paramentre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s